Course Organic farming for Cocoa in Ivory Coast

Ivory Coast is well know for its cocoa production. The Cocoa production in Ivory Coast traditionally aimed to produce large volumes to match the large demand of the internacional market. Now the prices of cocoa are volatile, farmers work to scape from insecurity by investing in quality and reaching niche markets such as organic to meet the new demands of the market.

In November 2019, Rockinsoils has been working with three large Cocoa cooperatives in Ivory Coast, training board members and technical staff -most of them also farmers- about organic crop production and soil management. This training allows cooperatives to start producing organic cocoa in small pilots and build local knowledge on organic cocoa production.

Most of the farm inputs needed for organic cocoa production are obtained and processed in the region from farm refuses and locally available rock and sea minerals. Currently, the cooperatives are starting up pilots with Young entrepreneurial farmers and test production this year. During 2 years the technical staff of the cooperatives will monitor the results. If the results are satisfactory, cooperatives will increase the technology to full scale. This project is made possible by Agriterra.

More info: ecakog

(DUTCH) Uit de pers: Bodembeleefdag in Kollumerzwaag

Twee plasticbekertjes, tuitjes, wat modder en stro. Meer had Ruben Borge van adviesbureau RockinSoils uit het Brabantse Zundert niet nodig om een gezelschap belangstellenden te overtuigen. Als het regent op een bedekte bodem – het bekertje met stro als toplaag – dan spoelen grond en voedingsstoffen veel minder snel weg dan bij onbedekte grond. Bovendien blijft meer water in de bodem achter.

Met zijn experiment trok de Spanjaard, die sinds 2012 in Nederland actief is, de aandacht van aanwezigen op de Boerenbeleefdag van fouragebedrijf Mulder Agro in Kollumerzwaag. Op zijn eigen, vrolijke wijze is hij actief om – zoals hij het noemt – landbouwecosystemen te maken. Hij doet dat over de hele wereld. Reststromen van het eigen bedrijf, zoals het stro in de plastic beker, ziet hij als belangrijk onderdeel van de oplossing. Doel is om op die manier biologische meststoffen van hoge kwaliteit te maken.

Mineralen, microben en organische stoffen van het eigen bedrijf zijn voor de bodemvruchtbaarheid van grote waarde, betoogt Ruben Borge. Een goede mulchlaag ziet hij als ,,belangrijk beschermsysteem van levende planten’’. Het bodemleven doet vervolgens zijn werk en zorgt bij voldoende dikte van de laag voor bescherming tegen kou en warmte, uv-straling en het dichtslaan als gevolg van harde regen. Een test met houtsnippers zorgde bovendien voor een kruimelige bodem. ,,Je moet de grond zo weinig mogelijk bewerken.’’

De van oorsprong uit Spanje afkomstige Ruben Borge van adviesbureau RockinSoils overtuigt zijn toehoorders op speelse wijze van het nut van een goede mulchlaag op hun land. Hij was een van de sprekers op de Boerenbeleefdag van Mulder Agro in Kollumerzwaag.

Tijdens zijn reizen in het buitenland trof Borge verschillende manieren van grondbewerking aan. Net als in Nederland zaaien Australiërs ook gras tussen de granen. Nederlandse akkerbouwers kampten tijdens de graanoogst met te lang gras, maar Borge adviseerde om groenbemesters te gebruiken die geen concurrent van het gewas zijn. Hij adviseerde om bladrammenas bijvoorbeeld niet te ploegen maar alleen te maaien. ,,De organische stof verdwijnt dan niet in de diepe laag, waar zuurstof ontbreekt en waar vervolgens een ander, verkeerd verteringsproces op gang komt.’’

Het gebruik van kunstmest is alleen zinvol als het op kunstgras wordt gebruikt, zoals Borge iemand had horen zeggen. ,,Twintig procent van de kunstmest verdwijnt in het universum, terwijl het ook nog eens een allergische reactie op het bodemleven geeft’’.

Alex J. de Haan, Persbureau Noordoost.nl

(DUTCH) Maart 2019: 2-daagse cursus Chromas maken & lezen van bodems en compost met Rockinsoils & Groeibalans

CHROMA WAT?

bty

Een chroma is een beeld van de bodem met informatie over de beschikbare stoffen en activiteit van het bodemleven. De vorm, kleuren en texturen van de chroma geven de bodemconditie weer. Het beeld  laat de diversiteit en beschikbaarheid van mineralen zien en het afbraakproces van de organische stof (humificatie).

Chroma’s zijn krachtige –en betaalbare instrumenten voor de boer om zelf snel inzicht in de staat en werking van zijn bodem en de nutriëntenkringloop te krijgen. En om de impact van zijn/haar beheer zichtbaar maken en te volgen.

Na deze cursus kun je zelf chroma’s van bodems en compost maken en interpreteren.

Deze cursus is voor:

· Akkerbouwers, veehouders, fruittelers, (kas)tuinbouwers
· Hoveniers, landschapsarchitecten, moestuinders
· Landbouwingenieurs, studenten, etc

Je leert om Chromas van je eigen bodem of compost te maken en deze te interpreteren. Daarnaast bespreken we mogelijke maatregelen om bodemfuncties te herstellen via beheer en/of via inputs.

Meer info: Brochure   en  Fotoimpressie cursussen 2017. 

Cursussen 2019:

 • Zundert, 22 en 26 Maart 2019

Prijs: 300 euro incl .lunch.
Er is plek voor max. 25 deelnemers per cursus.

Inschrijving HIER voor 22 and 26 maart 2019

 

Programma:

Deelnemers aan deze cursus leren met de praktische en low-cost techniek van chroma’s maken om zelf een diagnose van de bodem en haar processen te stellen. Deze cursus duurt circa 12 uur en is verdeeld over 2 dagen.

Dag 1: Theorie en praktijk (Rubén Borge):
Theorie

 • Een chroma volgens de Pfeiffer methode.
 • Processen in de bodem: Evolutie en beschikbaarheid van de mineralen en organische stof in de bodem.

Praktijk

 • Bemonsteringstechnieken
 • Waarnemingen
 • Materialenlijst
 • Lab procedé chromatest
 • Maken van een chroma van eigen bodem en/of compost

Dag 2: Interpretatie (Rubén Borge en René Jochems)

 • Bespreken standaard Chroma’s (van verschillende bodemtype’s en compost) om beelden en patronen te leren herkennen
 • Bespreken afbraak processen van organische stof, mineralisatie en de activiteit van het bodemleven aan de hand van chroma’s
 • Intrepreteren eigen chroma (gemaakt op de eerste cursus dag)

Trainers:
Rubén Borge ( www.rockinsoils.com)
René Jochems (www.groeibalans.com)

INSCHRIJVING OPEN HIER