Course applied microbiology to Agriculture in Italy

Next February, I meet again with my friends of Deafal in Italy. Last time was in 2011. This time we organize a practical course in microbiology applied to agriculture.

In this course we will see how the microbiology works, how to evaluate it using different practical tools, from rice traps to microscopy.

Participants will learn how to reproduce the main functional groups of soil microbes sourced from local environment and use them to improve farm processes for the soil, the plants and the animals.

Course microbiology applied to agriculture. Indigenous microorganisms reproduction and uses for soil plant and animal.

This course will be given in Spanish or English simultaneously translated to Italian. More info

(DUTCH) Januari 2020: 2-daagse cursus Chromas maken & lezen van bodems en compost met Rockinsoils & Groeibalans

CHROMA WAT?

bty

Een chroma is een beeld van de bodem met informatie over de beschikbare stoffen en activiteit van het bodemleven. De vorm, kleuren en texturen van de chroma geven de bodemconditie weer. Het beeld  laat de diversiteit en beschikbaarheid van mineralen zien en het afbraakproces van de organische stof (humificatie).

Chroma’s zijn krachtige –en betaalbare instrumenten voor de boer om zelf snel inzicht in de staat en werking van zijn bodem en de nutriëntenkringloop te krijgen. En om de impact van zijn/haar beheer zichtbaar maken en te volgen.

Na deze cursus kun je zelf chroma’s van bodems en compost maken en interpreteren.

Deze cursus is voor:

· Akkerbouwers, veehouders, fruittelers, (kas)tuinbouwers
· Hoveniers, Natuurbeheerders, landschapsarchitecten,
· Landbouwingenieurs, studenten, etc

Je leert om Chromas van je eigen bodem of compost te maken en deze te interpreteren. Daarnaast bespreken we mogelijke maatregelen om bodemfuncties te herstellen via beheer en/of via inputs.

Meer info: Brochure   en  Fotoimpressie eerder cursus. 

Cursussen 2020:

NOORD: FRIESLAND, kollumerzwaag, 16 & 20 jan 2020 AANMELDEN NOORD
ZUID: BRABAND, Zundert 15 en 21 jan 2020 AANMELDEN ZUID

Prijs: 300 euro incl .lunch.
Er is plek voor max. 25 deelnemers per cursus.

Brochure Chroma cursus RS GB 2020

Programma:

Deelnemers aan deze cursus leren met de praktische en low-cost techniek van chroma’s maken om zelf een diagnose van de bodem en haar processen te stellen. Deze cursus duurt circa 12 uur en is verdeeld over 2 dagen.

Dag 1: Theorie en praktijk (Rubén Borge):
Theorie

  • Een chroma volgens de Pfeiffer methode.
  • Processen in de bodem: Evolutie en beschikbaarheid van de mineralen en organische stof in de bodem.

Praktijk

  • Bemonsteringstechnieken
  • Waarnemingen
  • Materialenlijst
  • Lab procedé chromatest
  • Maken van een chroma van eigen bodem en/of compost

Dag 2: Interpretatie (Rubén Borge en Martijn van Vijfeijken)

  • Bespreken standaard Chroma’s (van verschillende bodemtype’s en compost) om beelden en patronen te leren herkennen
  • Bespreken afbraak processen van organische stof, mineralisatie en de activiteit van het bodemleven aan de hand van chroma’s
  • Intrepreteren eigen chroma (gemaakt op de eerste cursus dag)

Trainers:
Rubén Borge ( www.rockinsoils.com)
Martijn van Vijfeijken  (www.groeibalans.com)

Course Organic farming for Cocoa in Ivory Coast

Ivory Coast is well know for its cocoa production. The Cocoa production in Ivory Coast traditionally aimed to produce large volumes to match the large demand of the internacional market. Now the prices of cocoa are volatile, farmers work to scape from insecurity by investing in quality and reaching niche markets such as organic to meet the new demands of the market.

In November 2019, Rockinsoils has been working with three large Cocoa cooperatives in Ivory Coast, training board members and technical staff -most of them also farmers- about organic crop production and soil management. This training allows cooperatives to start producing organic cocoa in small pilots and build local knowledge on organic cocoa production.

Most of the farm inputs needed for organic cocoa production are obtained and processed in the region from farm refuses and locally available rock and sea minerals. Currently, the cooperatives are starting up pilots with Young entrepreneurial farmers and test production this year. During 2 years the technical staff of the cooperatives will monitor the results. If the results are satisfactory, cooperatives will increase the technology to full scale. This project is made possible by Agriterra.

More info: ecakog