Nederlands

Rockin Soils is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het fysieke en biochemische herstel van de landbouwbodems op basis van natuurlijke methoden.

voor Wie:

Voor boeren die zien de bodem als de basis van zijn bedrijf
Voor boeren die zijn bodemvruchtbaarheid, bodemleven, bodembalans willen herstellen en koppelen naar de rest van zijn bedrijf.

Rockin Soils biedt kennis en know-how om de elementen van natuurlijk landbouw als systeem te begrijpen en te beheren. Rockin Soils heeft ruime ervaring wereldwijd met bodembeheer en het gebruiken van lokale grondstoffen zoals:

  • Steenmeel en mineralen
  • hergebruik van organische stof
  • Reproductie van lokale microben (Bacterie, gisten, schimmels) voor eigen gebruik in de landbouwbedrijf
  • Composteren / fermenteren (maken van biofertilisers)

Lees meer in cursus aanbod

Manifesto:

Rockin Soils denk dat wanneer de boer kennis heeft over natuurlijk bodemprocessen hij kan beter zijn grondstoffen beheren, gezonde voedsel groeien en zijn bodem beter elke jaar maken. Zo worden boeren minder afhankelijk van externe inkoop en krijgen ruimte om echt boer te zijn. Ik  geloof dat de boeren van de toekomst moeten weten om mineralen uit stenen beschikbaar voor de planten maken zo staan ze sterker en kunnen beter produceren en productiekosten reduceren.

De regeneratie van een bodem betekent het terug halen van de balans van de lucht-water-mineralen die mogelijk maken de diversiteit van bodemleven en garanderen productiviteit op de lange termijn.

Na enkele decennia van mechanisatie, kunstmest en chemische bestrijdmiddelen zijn vele landbouwbodems van nature niet meer functioneel. Disfunctionele bodems zijn in toenemende mate afhankelijk van externe kostbare landbouw inputs. Daarnaast zijn ze  erg gevoelig voor plagen en ziektes.

Bij Rockin Soils staat de bodemleven centraal. Uit ervaringen in verschillende landen van Europa, Afrika en Azië laten zien dat het werken met mineralen in combinatie met OS en lokale microben kosten kan besparen voor het bemesting en ziektebestrijding in de voedselproductie en sierteelt. Bodems  produceren meer en worden elke jaar beter.

Met kennis van bodem als systeem kunnen de boeren slim gebruiken van mineralen, OS en en microben voor het maken van humus.