Praktijkworkshop: 11 maart 2016: Opening in verdichte bodems (Dutch)

Bruisend bodemleven: opening in verdichte bodems

  • Locatie: 11 maart 2016, Aardehuis, Olst
  • Door Fransjan de Waard en Ruben Borge

Het leven in de bodem is onmisbaar, onschatbaar – en nog vrijwel onbekend. Ook voor mensen die met de bodem werken, zoals boeren, groenbeheerders en hobbytuinders.IMG_20151029_110404

Nieuw is ook dat een boost voor het bodemleven cruciaal is in de aanpak van bodemverdichting.

Een ‘grondig’ probleem dat veel beter voorkomen kan worden, maar dat met de klimaatverandering zeker nog verder zal groeien. In de workshop “BRUISEND BODEMLEVEN: opening in verdichte bodems” draait het om de principes èn de praktijk. Deelnemers worden meegenomen in de aftrap van een integrale oplossing voor de verslemping en wateroverlast op de zware kleigrond ter plekke.

Download de flyer

Info en aanmelding via: thuisopaarde@xs4all.nl

Meer: