(DUTCH) 2-dag cursus Chroma maken & Lezen voor bodem en compost met Groeibalans & Rockinsoils

CHROMA WAT?

bty

Een chroma is een beeld van de stoffen van de bodem. De vorm, kleuren en texturen van de chroma hangen van de bodemconditie, de diversiteit en beschikbaarheid van de mineralen en de afbraak proces van de organische stof (humificatie). Chroma’s zijn krachtig –en betaalbare instrumenten voor de boer om inzicht in de werking nutriëntenkringloop te krijgen. en de impact van zijn beheer zichtbaar maken.

Met deze cursus kan je Chroma’s van bodems en compost maken en lezen.

Deze cursus is voor:
Deelnemers aan deze cursus leren om Chromas van hun eigen bodem te maken en te interpreteren. Daarnaast leren de deelnemers mogelijke maatregelen om de bodemfuncties te herstellen via beheer en/of via inputs. Deze cursus is geschikt voor:

· Akkerbouwers, Veehouders, Fruittelers, kastuienbouwers
· Hoveniers, landschraparchitecten, moestuinders
· Landbouwingenieurs, studenten, etc

Meer info: Brochure   en  FOTOIMPRESIE CURSUS. 

Nu in twee locaties:

  • Zuid: 3 & 10 December 2018, in Zundert.  10:00-16:00h
  • Noord: 5 & 12 December 2018 in Kollumerzwaag. 10:00-16:00h

Prijs: 300 euro incl .lunch.

We hebben plek voor max. 25 deelnemers per cursus.

INSCHRIJVING:

 

Programma:

Deelnemers aan deze cursus leren een praktische low-cost techniek om een diagnose van de bodem en haar processen te stellen. Deze cursus duurt circa 12 uur gedeeld in 2 dagen.

Dag1: Theorie en lab: Chroma volgens de Pfeiffer methode. Evolutie van de mineralen en organische stof in de bodem. Praktijk: Bemonsteringstechnieken. Waarnemingen, Materialenlijst, Lab procedé chromatest. Met Rubén Borge.

Dag 2: Interpretatie. Chroma standaards. Afbraak van organische stof. mineralisatie. activiteit bodemleven. Met Rubén Borge en René Jochems

Trainers:
René Jochems (www.groeibalans.com)
Rubén Borge ( www.rockinsoils.com)

INSCHRIJVING OPEN