(DUTCH) Uit de pers: Bodembeleefdag in Kollumerzwaag

Twee plasticbekertjes, tuitjes, wat modder en stro. Meer had Ruben Borge van adviesbureau RockinSoils uit het Brabantse Zundert niet nodig om een gezelschap belangstellenden te overtuigen. Als het regent op een bedekte bodem – het bekertje met stro als toplaag – dan spoelen grond en voedingsstoffen veel minder snel weg dan bij onbedekte grond. Bovendien blijft meer water in de bodem achter.

Met zijn experiment trok de Spanjaard, die sinds 2012 in Nederland actief is, de aandacht van aanwezigen op de Boerenbeleefdag van fouragebedrijf Mulder Agro in Kollumerzwaag. Op zijn eigen, vrolijke wijze is hij actief om – zoals hij het noemt – landbouwecosystemen te maken. Hij doet dat over de hele wereld. Reststromen van het eigen bedrijf, zoals het stro in de plastic beker, ziet hij als belangrijk onderdeel van de oplossing. Doel is om op die manier biologische meststoffen van hoge kwaliteit te maken.

Mineralen, microben en organische stoffen van het eigen bedrijf zijn voor de bodemvruchtbaarheid van grote waarde, betoogt Ruben Borge. Een goede mulchlaag ziet hij als ,,belangrijk beschermsysteem van levende planten’’. Het bodemleven doet vervolgens zijn werk en zorgt bij voldoende dikte van de laag voor bescherming tegen kou en warmte, uv-straling en het dichtslaan als gevolg van harde regen. Een test met houtsnippers zorgde bovendien voor een kruimelige bodem. ,,Je moet de grond zo weinig mogelijk bewerken.’’

De van oorsprong uit Spanje afkomstige Ruben Borge van adviesbureau RockinSoils overtuigt zijn toehoorders op speelse wijze van het nut van een goede mulchlaag op hun land. Hij was een van de sprekers op de Boerenbeleefdag van Mulder Agro in Kollumerzwaag.

Tijdens zijn reizen in het buitenland trof Borge verschillende manieren van grondbewerking aan. Net als in Nederland zaaien Australiërs ook gras tussen de granen. Nederlandse akkerbouwers kampten tijdens de graanoogst met te lang gras, maar Borge adviseerde om groenbemesters te gebruiken die geen concurrent van het gewas zijn. Hij adviseerde om bladrammenas bijvoorbeeld niet te ploegen maar alleen te maaien. ,,De organische stof verdwijnt dan niet in de diepe laag, waar zuurstof ontbreekt en waar vervolgens een ander, verkeerd verteringsproces op gang komt.’’

Het gebruik van kunstmest is alleen zinvol als het op kunstgras wordt gebruikt, zoals Borge iemand had horen zeggen. ,,Twintig procent van de kunstmest verdwijnt in het universum, terwijl het ook nog eens een allergische reactie op het bodemleven geeft’’.

Alex J. de Haan, Persbureau Noordoost.nl