(Dutch) Verdichting grondig probleem: Plattelandspost

IMG_20160210_215035

Workshop: praktisch, informeel en informatief

Ondergrondverdichting is een belangrijk probleem in de landbouw. Het
bodemleven is cruciaal in de aanpak hiertegen. “Zie het bodemleven als het team
met de boer als coach. Zorg voor een goede conditie, zodat er hard voor jou kan
worden gewerkt”, .Lees meer